0 850 808 86 16
 info@onemyayinlari.com
HAKKIMIZDA

Önem Yayınları Ailesi,

 

Aralık 2015'te Türkiye'deki ölçme değerlendirme alanına farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla yola koyulmuştur. Bu doğrultuda "Hayatınıza

 

Önem Katıyoruz" sloganıyla sizlerin hayatına dokunmaya başlamıştır. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek, eksik

 

öğrenmelerini gidermek ve yanlış öğrenmelerini düzeltmek amacıyla sadece ölçme-değerlendirme üzerine oluşturulmuş bir yayın grubudur. Bu

 

noktada kurumsal deneme sınavları ile özellikle ülke genelindeki sınavlara hazırlanan öğrencilere hitap etmektedir. Yıllık bazda yapılan kurumsal

 

deneme sınav takviminde öğrencilerin karşılaşabilecekleri tüm soru tiplerini deneme formatı üzerinde görmelerini sağlamak birlikte; deneme sınavı

 

sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilere uygun dönütleri verebilmeleri için de öğretmenlerimize yeterli veri tabanı hizmeti

 

sunmaktayız. Böylelikle siz öğrencilerin sınavlara hazırlanırken gelişim raporlarınızı görmenizi sağlamaktayız. Çünkü "Siz Bizim için Önem'lisiniz."